Kies hier hoe groot de steekproef is die wordt getrokken.
Kies hier hoeveel steekproeven je wil trekken.

Steekproevenverdeling & steekproefwaarden:

De steekproevenverdeling is weergegeven in grijs. De waarden uit elke steekproef worden weergegeven met groene blokjes.