SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused OU Psy: aanvragen opdracht
Onderzoekspractica
You have Javascript disabled for this website (or in general). Please activate javascript. You can find instructions on how to activate javascript for your browser at http://www.activatejavascript.org/.
Er worden twee bestanden verstuurd - een bestand met 'comma separated values' (de datafile, met extensie .csv) en een SPSS syntax file (met extensie .sps). Beide bestanden zijn gewoon tekstbestanden, en kunnen dus worden bekeken in bijvoorbeeld Notepad. Het is de bedoeling de syntax file te openen in SPSS en de instructies goed te volgen.

Selecteer de cursus waar je een opdracht voor wilt aanvragen.

Cursus en/of onderdeel:
Gegevens:
Naam:
Nummer:
Email-adres:
Inleveren:

Controleer het email adres, en zorg dat deze klopt alvorens dit formulier in te leveren!